CSS Renk İsimleri

27 Şubat 2014 Perşembe · Posted in

css colors CSS Renk İsimleriWeb tasarımında hex, rgb veya kelime bazlı renk tanımlamaları yapabiliyoruz. Özellikle işin CSS kısmında color, background-color, border-color, text-shadow ve türevi onlarca tanımlama içerisinde bu renk kalıplarını kullanabiliyoruz. Bu makalemizde tüm renk tanımlamalarını kod satırlarıyla birlikte paylaşacağız.

17 standartlaşmış renk tanımlaması, 123 sonradan eklenen olmak üzere toplam 140 adet renk tanımlamamız mevcut. Söz konusu standart tanımlamalar şu şekilde : aqua, black, blue, fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, orange, purple, red, silver, teal, white, and yellow.
Birlikte listeyi genişletelim.

CSS Renk Tanımlamaları

Color NameRenk KoduÖrnek
AliceBlue#F0F8FF
AntiqueWhite#FAEBD7
Aqua#00FFFF
Aquamarine#7FFFD4
Azure#F0FFFF
Beige#F5F5DC
Bisque#FFE4C4
Black#000000
BlanchedAlmond#FFEBCD
Blue#0000FF
BlueViolet#8A2BE2
Brown#A52A2A
BurlyWood#DEB887
CadetBlue#5F9EA0
Chartreuse#7FFF00
Chocolate#D2691E
Coral#FF7F50
CornflowerBlue#6495ED
Cornsilk#FFF8DC
Crimson#DC143C
Cyan#00FFFF
DarkBlue#00008B
DarkCyan#008B8B
DarkGoldenRod#B8860B
DarkGray#A9A9A9
DarkGreen#006400
DarkKhaki#BDB76B
DarkMagenta#8B008B
DarkOliveGreen#556B2F
DarkOrange#FF8C00
DarkOrchid#9932CC
DarkRed#8B0000
DarkSalmon#E9967A
DarkSeaGreen#8FBC8F
DarkSlateBlue#483D8B
DarkSlateGray#2F4F4F
DarkTurquoise#00CED1
DarkViolet#9400D3
DeepPink#FF1493
DeepSkyBlue#00BFFF
DimGray#696969
DodgerBlue#1E90FF
FireBrick#B22222
FloralWhite#FFFAF0
ForestGreen#228B22
Fuchsia#FF00FF
Gainsboro#DCDCDC
GhostWhite#F8F8FF
Gold#FFD700
GoldenRod#DAA520
Gray#808080
Green#008000
GreenYellow#ADFF2F
HoneyDew#F0FFF0
HotPink#FF69B4
IndianRed#CD5C5C
Indigo#4B0082
Ivory#FFFFF0
Khaki#F0E68C
Lavender#E6E6FA
LavenderBlush#FFF0F5
LawnGreen#7CFC00
LemonChiffon#FFFACD
LightBlue#ADD8E6
LightCoral#F08080
LightCyan#E0FFFF
LightGoldenRodYellow#FAFAD2
LightGray#D3D3D3
LightGreen#90EE90
LightPink#FFB6C1
LightSalmon#FFA07A
LightSeaGreen#20B2AA
LightSkyBlue#87CEFA
LightSlateGray#778899
LightSteelBlue#B0C4DE
LightYellow#FFFFE0
Lime#00FF00
LimeGreen#32CD32
Linen#FAF0E6
Magenta#FF00FF
Maroon#800000
MediumAquaMarine#66CDAA
MediumBlue#0000CD
MediumOrchid#BA55D3
MediumPurple#9370DB
MediumSeaGreen#3CB371
MediumSlateBlue#7B68EE
MediumSpringGreen#00FA9A
MediumTurquoise#48D1CC
MediumVioletRed#C71585
MidnightBlue#191970
MintCream#F5FFFA
MistyRose#FFE4E1
Moccasin#FFE4B5
NavajoWhite#FFDEAD
Navy#000080
OldLace#FDF5E6
Olive#808000
OliveDrab#6B8E23
Orange#FFA500
OrangeRed#FF4500
Orchid#DA70D6
PaleGoldenRod#EEE8AA
PaleGreen#98FB98
PaleTurquoise#AFEEEE
PaleVioletRed#DB7093
PapayaWhip#FFEFD5
PeachPuff#FFDAB9
Peru#CD853F
Pink#FFC0CB
Plum#DDA0DD
PowderBlue#B0E0E6
Purple#800080
Red#FF0000
RosyBrown#BC8F8F
RoyalBlue#4169E1
SaddleBrown#8B4513
Salmon#FA8072
SandyBrown#F4A460
SeaGreen#2E8B57
SeaShell#FFF5EE
Sienna#A0522D
Silver#C0C0C0
SkyBlue#87CEEB
SlateBlue#6A5ACD
SlateGray#708090
Snow#FFFAFA
SpringGreen#00FF7F
SteelBlue#4682B4
Tan#D2B48C
Teal#008080
Thistle#D8BFD8
Tomato#FF6347
Turquoise#40E0D0
Violet#EE82EE
Wheat#F5DEB3
White#FFFFFF
WhiteSmoke#F5F5F5
Yellow#FFFF00
YellowGreen#9ACD32

Kapanış

CSS’in renk isimlendirmelerini böylece tanımış olduk. Bu makalenin kaynağı tahmin edebileceğiniz gibi w3schools. Geçtiğimiz günlerde tomato ve white renk tanımlamalarıyla yapılmış bir tasarımın, şahsım adına ilgisi çekmesi sebebiyle tüm renklendirmeleri araştırdım ve paylaşma gereği duydum.
İyi çalışmalar.
http://www.adobewordpress.com/

9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama

· Posted in

9. Sınıf Ağırlıklı Ortalama Nasıl Hesaplanır?

Yeni eğitim sisteminde 9. sınıflar için dönem sonunda her dersin puan ortalaması alınarak bu ortalama dersin haftalık ders saati ile çarpılır. Daha sonra çarpım sonuçları derslerin haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Çıkan sonuç bir 9. sınıf öğrencisi için ağırlıklı dönem ortalamasını vermektedir.

9. Sınıfta Takdir Teşekkür Nasıl Hesaplanır?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takdirname ve teşekkür belgelerinin öğrencilere dağıtımını belirli koşullara bağlamıştır. Bir öğrencinin herhangi bir başarı belgesi alabilmesi için ön koşul olarak tüm derslerin her birinden 50.00 puandan aşağı bir puanı olmamalıdır. Bu şartları sağlayan 9. sınıf öğrencilerinden tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlara "Teşekkür", 85.00 puan ve üstü olanlara da "Takdirname" belgesi verilir.

9. sınıfta dönem ortalamam 84.50 - 84.99 arasında olduğunda yuvarlama ile takdir alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine göre 9. sınıf öğrencisinin takdir belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 85.00 puan ve üzeri olmalıdır. Takdir hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 84.50 - 84.99 arasında olan dönem ortalamaları ile takdir belgesi alınamayacaktır.

9. sınıfta dönem ortalamam 69.50 - 69.99 arasında olduğunda yuvarlama ile teşekkür alabilir miyim?

Milli Eğitim Bakanlığının yönetmeliklerine 9. sınıf öğrencisinin teşekkür belgesi alabilmesi için tüm derslerinin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00 puan ve üzeri olmalıdır. Teşekkür hesaplamasında öğrencinin dönem ortalamasına yuvarlama yapılmayacak ve 69.50 - 69.99 arasında olan dönem ortalamaları ile teşekkür belgesi alınamayacaktır.

Blogger Kod Arşivi

26 Şubat 2014 Çarşamba · Posted in

blogger kod arşivi

Merhaba, bu sayfada Blogger kodlarını bulabilirsiniz. Ayrıca bazı kodların nasıl kullanıldığına dair konulara link verilerek açıklamalar yapılmıştır.(Sık sık güncellenecektir.)

-Anasayfa URL sini gösterir.
<data:blog.homepageUrl/>

-Sitenin adını gösterir.
<data:blog.title/>

-Sitenin açıklamasını gösterir.
<data:blog.metaDescription/>

-Sitenin URL sini gösterir.
<data:blog.url/>

-Yazının adını gösterir.
<data:blog.pageName/>

-Aranılan kelimeyi gösterir.
<data:blog.searchQuery/>

-Belirtilen etiket ile etiketlenmiş yazıları listeler.
<data:blog.searchLabel/>

-Kesilen yazının "Devamını oku" şeklinde bağlantısı
<b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
<div class='jump-link'>
<a expr:href='data:post.url + &quot;#more&quot;' expr:title='data:post.title'><data:post.jumpText/></a>
</div>
</b:if>

-Konu başlığı kodu
 <b:if cond='data:post.title'>
<h3 class='post-title entry-title' itemprop='name'>
<b:if cond='data:post.link'>
<a expr:href='data:post.link'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<b:if cond='data:post.url'>
<b:if cond='data:blog.url != data:post.url'>
<a expr:href='data:post.url'><data:post.title/></a>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
<b:else/>
<data:post.title/>
</b:if>
</b:if>
</h3>
</b:if>

-Yazıya ait etiketler
<span class='post-labels'>
<b:if cond='data:post.labels'>
<data:postLabelsLabel/>
<b:loop values='data:post.labels' var='label'>
<a expr:href='data:label.url' rel='tag'><data:label.name/></a><b:if cond='data:label.isLast != &quot;true&quot;'>,</b:if>
</b:loop>
</b:if>
</span>

-Yazıya ait önizleme resmini gösteren kod
 <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>

-Yazının belli bir kısmını gösteren kod
<div class='item-snippet'><data:post.snippet/></div>Google Play Tarzı Menü | HTML & CSS

· Posted in , ,

google play menu
Google Play'e girmeyen yoktur sanırım Google Play'ın kullanmış olduğu açılır kategori tarzı menüyü nasıl yapacağımıza bakacağız aslında biz yine sizlere kaynak kodları sağlayacağız istediğiniz yerde kullanacaksınız.
HTML Kodları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
<nav>
  <ul>
    <li class="store"><span class="store-icon"></span><a href="#">Store</a></li>
    <li class="movies"><span class="movies-icon"></span><a href="#">Movies</a></li>
    <li class="music"><span class="music-icon"></span><a href="#">Music</a></li>
<li class="books"><span class="books-icon"></span><a href="#">Books</a></li>
    <li class="magazines"><span class="magazines-icon"></span><a href="#">Magazines</a></li>
    <li class="devices"><span class="devices-icon"></span><a href="#">Devices</a></li>
  </ul>
</nav>
 CSS Kodları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto:300);
nav {
  background: rgba(245, 245, 245, 0.95);
  box-shadow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -moz-box-shadow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  -webkit-box-shadow: 0 1px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  width: 200px;
}
nav ul {
  padding: 0;
  margin: 0;
}
nav ul li {
  list-style: none;
  height: 50px;
}
nav ul li:hover {
  width: 200px;
  height: 50px;
}
nav ul li a {
  position: absolute;
  width: 140px;
  height: 40px;
  text-decoration: none;
  color: #555;
  padding: 10px 0 0 60px;
}
nav ul li a:hover {
  color: #fff;
}
.store {
  background: #b3c833;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-bottom: px;
}
.movies {
  background: #ce5043;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-bottom: px;
}
.music {
  background: #fb8521;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-bottom: px;
}
.books {
  background: #1aa1e1;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-bottom: px;
}
.magazines {
  background: #5e5ca6;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-bottom: px;
}
.devices {
  background: #658092;
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-bottom: px;
}
.store-icon {
  position: absolute;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 12px;
}
.store-icon:before {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-right: 30px;
  content: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAA0UlEQVRIx+XWUQ2DMBCA4UpAAhIqAQmTgIRJqIRKqAQkIAEJSKiDfy+3rFm6wpWyJeySvnC0H1euBAOYbwzzE6gUQAcEIPKKCbCFOToIsAkQAAd4uRaBWytokQVtpspnrj8EAaNUMn7I95L3R6EJWDfeX/YeLTQD0wbkyCxQam9P+3A5yF0OuhcmRGBtBQ2FCXPS7lEBDVVQclDdTrAeejusoQbqNFAClh7QZg+ssqI9W2gOQdIUe7qwDpJtWhRdp4aifPe0oYZq4x+g6/1unTkek/bCyLhDiUMAAAAASUVORK5CYII=");
}
.movies-icon {
  position: absolute;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 12px;
}
.movies-icon:before {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-right: 30px;
  content: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAANklEQVRIx2P4//8/Az0ww6hF1LCIVmCALWKAArJNxdQ/GnSjQTcadKNBNxp0wyLoRtsMI9wiAFADCXZf9dlZAAAAAElFTkSuQmCC");
}
.music-icon {
  position: absolute;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 12px;
}
.music-icon:before {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-right: 30px;
  content: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAABWklEQVRIx82W0Y2DMAxAGSEjZARGYARGYAQ2aDYoG7QbXDcoG8AGxwZlg3cf50i+NA2BRtVZCh/E8Usc23EFVJ8Yv58MAZpwJHT3gYAOuJGWEegOgYAWWNgnC9Bmg4AhYmQCzsBJjbP8D2XYBEUgF8Bu3J0VPS3XlyBxl5dH6rITwfJQNtonEGCAVUHq6oDI6b7Fzip2/4D6dyEKVquT9SFo9hNVAVEbn0PQCbhUhURsTmL3KRjGxO5cGH1yHy7mBTG+vAoGACOKRgx1OiEDY6uaawSq1xMLBqd8atRCp5MjAGnxuo2sn8Pk9SCdqKuKmDETNKgAWGNVwoNskGzeHbmgUfQJkt7GgqEvDOpTte6rEOi+VVRdIZD7NyBTCGRyHr6rKHc7QDf1zFxzX1gjdcqF/UJGwk6x06R6BquqQw6oFw/Yo11QrUM2mLurOftWu6VOVyc2YnP6uh+8uEodULzJQAAAAABJRU5ErkJggg==");
}
.books-icon {
  position: absolute;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 12px;
}
.books-icon:before {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-right: 30px;
  content: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAA9klEQVRIx+3VYQ2DMBCGYSQgYRJwMCQgAQk4ACcgAQfgAAnMAXPw7sc+kqOjwBjjF5c0hGt7D21ILgCCM4abSIAaaPUsgFuwEsBNa+3e2AcVQASEQM40aiD2AJVZNwC55mKhH9AYlbAI6BywMEgKPM1cIzh0cC+ECqQq6J6u0BXbGE+ROfgqNEarr4z1xY3yD/MeaU3rqbEJGk+X4f+j5k6xC7IbtuQu6IIu6IJ2QAnvfnIUNKjmFDKNrDsA6lBnnoU0EQLlD1AJhKbePOR00OELaEDN0qmzDGmRbedLUAdEnhrrkHOVAdAbpFfubq9qFfr3OA16AcSstrz4r0qKAAAAAElFTkSuQmCC");
}
.magazines-icon {
  position: absolute;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 12px;
}
.magazines-icon:before {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-right: 30px;
  content: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAA1klEQVRIx72WYQ3DIBBGkVAJSMDAEiQgoRIqAQmTMAmVgIRJqIQ5ePuxa8K6lgSyuy+5pAncfX1wvdQB7krABEQgAw+gAC9aSZ+8n3B1DuCBBViBjbbCkJG8+VF3oVqEqg7fbQQEKXqTovP+LImpVbiXaNezPrbD2ogujb53KRilwx0ULaO9dYscnxpRtCLKVkTeiihWRKrtPVkRTaNEF5Ph3KhqCF0iKdhN1Jh1TaOiPoJGjUaJshVRtiKarYiiFVEwITorWn1ffzdaZUMBkhtQ6y9IPd6TPeBqjeAP/QAAAABJRU5ErkJggg==");
}
.devices-icon {
  position: absolute;
  margin-left: 10px;
  padding-top: 12px;
}
.devices-icon:before {
  width: 50px;
  height: 50px;
  margin-right: 30px;
  content: url("data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAABoAAAAaCAYAAACpSkzOAAAAa0lEQVRIx2P4//8/Az0wusCC/5SDBAYowGcRVQDRFjGQCciyiBxfjFo0ci0C5TkBAqmQKhYZEKHmA8UWwdQQka9GLRq1aNSiUYtItYjYqpsii4gAB3BZhFyi47PoApEWgUplBShNVulNMwwA8TkerCj0FuMAAAAASUVORK5CYII=");
}
body {
  background: #e5e5e5;
  font-family: 'Roboto', sans-serif;
  font-size: 18px;
}


Powered by Blogger.